Historie

Bolsterbjergs historie fra året 1882 - 2001

 

Bolsterbjerg også kaldet "Julius Hans Hâwâ" blev anlagt af plantør Olaus Julius Hansen året 1882. På det tidspunkt var Bolsterbjerg plantørbolig for Nyker sogn hvor Julius Hansen var ansat.

Det kan ses at Olaus Julius Hansen har ført folketællingslisterne i flere år, ligesom han også var brandfoged omkring 1912.


Det var den 5. oktober 1882 at Olaus Julius Hansen og hans 23-årige kone, Georgine Oline Jensen flyttede ind i plantørboligen.

Han afbrændte da sammen med andre lyng om formiddagen, hvorefter man gik hjem for at spise uden at udsætte brandvagt.

Vinden friskede imidlerid op og ilden tog fat igen, hvormed et stykke skov samt det stråtækte nabohus "Hedebo" blev flammernes bytte, det kosted Olaus Julius Hansen stillingen som brandfoged og en efter datidens forhold stor bøde på 500,- kr.


I 1882 var hele området omkring det 129 m.o.h. høje Bolsterbjerg et lyngklædt bakket terræn gennemfuret af de gamle hulveje, som endnu kan ses i skoven.

Der lå et hus som plantøren kunne flytte ind i, da han fik stillingen.

Det var gammelt og stråtækt med en lille stald i den ene ende. Hvem der byggede det vides ikke, men muligvis var det Mogens Munk, han boede der i hvert fald i 1869, da han i Vester Marie kirkebog nævnes som ledvogter i den nærliggende Alminding skov.


Julius Hansen plantede mange forskellige blomster, buske og træer fra store dele af verden.

Det gamle Bolsterbjerg brændte en tør augustaften i 1911. Et åbentstående vindue fik et gardin til at vifte hen over en tændt petroleumslampe i køkkenet. Det antændtes, og ilden forplantede sit op i det tørre stråtag, og efter ganske kort tid var hele hjemmet brændt.


Der blev bygget en ny plantørbolig af kommunen med staldbygning og udhus. Samtidig byggede Julius Hansen en restaurant for egen regning, på samme grund.

Da Julius Hansen dør i 1930 ansættes sønnen Sofus Hansen som restauratør på Bolsterbjerg.


Der går en historie, som er skrevet i Bornholmske Folkeminder. Rønne 1934:


"En Dag kom Plantør Julius Hansens Mor, der boede hos Sønnen, hjem og fortalte, at nu flyttede de underjordiske fra Bolsterbjerg til Simiahøjene.


-          Å sikke nogged Sludder, fik hun til Svar, men hun lod sig ikke sige.


-          Jâ hâr sæl set dom, så jâ maa vel vedda’ed.


Hun havde luget i Planteskolen, der laa paa den nuværende Karusselplads i Bolsterbjergs Have. Paa én gang havde hun hørt Musik, og da hun saa op, kom de underjordiske marcherende. De havde røde Pikkelhuer paa, og i Spidsen gik Spillemændene med Trommer og Fløjter. De kom gaaende langs Hegnet af Planteskolen, og gik gennem Lyngen til Simiahøjene.


Folk har ogsaa hørt dem spille oppe i Gammaltabakkana.


A.F.V. Seier: Bornholmske Folkeminder. Rønne 1934"Omkring midt i 60'erne sker der nogle ejerskifte frem til 1977, hvor hverken have, restaurant eller bygninger bliver vedligeholdt.


Restauranten går på tvangsaktion i 1977, hvor Elly & Preben Mortensen køber stedet. Restaurant og have får en kraftig renovering, og efter få måneder begynder folk atter at bestille gilde m.m.

Efter 12 års slid søger Elly & Preben nye udfordringer, de begynder forfra på en anden restaurant (Klemens Kro).

Bolsterbjerg sælges til sønnen Tommy Mortensen i 1990, som drev restauranten, hovedsagelig som selskabslokaler til bryllup, konfirmationer, fødselsdage, jubilæum m.m. mod bestillinger, samt busselskaber der køber frokost eller kaffe med hjemmebagt kringle.


I 1999 sælger Tommy Mortensen restauranten til sin søster og svoger Lola Mortensen & Dan Madsen, som fortsætter med at drive restauranten på samme måde som forgængerne, med få ændringer, så som at der er blevet udvidet med mad ud af huset.